ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

Η εγκατάσταση υποσταθμού είναι απαραίτητη όταν η κατανάλωση ενός κτιρίου ξεπερνά τα όρια που έχει θεσπίσει το κράτος (135KVA για τις μεγάλες πόλεις και 250KVA για την επαρχία).

Η ΗΛΚΕ έχει αναλάβει τη μέλετη και την εγκατάσταση δεκάδων υποσταθμών στην Κρήτη.