ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ

Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό σε αναπαλαιώσεις κτιρίων, αναβαθμίζοντας στατικά και αντισεισμικά τη φέρουσα δόμηση του κτιρίου, διατηρώντας παράλληλα το χαρακτήρα του κτιρίου.

Συνεργεία με πολυετή γνώση του αντικειμένου αναλαμβάνουν εργασίες όπως:

  • τσιμεντοενέσεις,
  • αρμολογήσεις γκαναιτ,
  • αμμοβολές,
  • κατασκευές από πέτρα κ.α.

Η τήρηση των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων είναι προτεραιότητα για εμάς.