ΗΛΚΕ LOGO

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διαθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία στη συντήρηση επαγγελματικών χώρων με άμεση αποκατάσταση των βλαβών.

Προσφέρουμε πλήρες πακέτο περιοδικής συντήρησης με καθορισμένο αριθμό επισκέψεων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο συντάσσει κατάλληλες αναφορές βλαβών και προτείνει τρόπους αποκατάστασης.

Προ κοστολόγηση των εργασιών και σύνταξη φωτογραφικού αρχείου με το πριν και το μετά κάθε εργασίας.

Άμεση ανταπόκριση, αξιοπιστία, προληπτική συντήρηση, εξοικονόμηση κόστους, τήρηση ιστορικού βλαβών και αυτοματοποιημένη ενημέρωση είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που προσφέρουμε.