ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στην κατασκευή και ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων μας δίνει το πλεονέκτημα της υλοποίησης επαγγελματικών κατασκευών με ειδικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Αναλαμβάνουμε κατασκευές μεγάλης κλίμακας για βιοτεχνίες, βιομηχανίες και ειδικές κατασκευές κάθε τύπου.