ΜΕΛΕΤΗ

Η ΗΛΚΕ Ο.Ε. είναι στελεχωμένη με έμπειρους διπλωματούχους μηχανικούς και εκπαιδευμένο προσωπικό, έτσι ώστε να μπορεί να εκπονεί όλες τις απαραίτητες μελέτες για την αξιοποίηση ενός ακινήτου.

Τέτοιες μελέτες είναι:

  • αρχιτεκτονική
  • στατική
  • ηλεκτρομηχανολογική
  • περιβάλλοντα χώρου
  • πυρασφάλειας – πυροπροστασίας,
  • κλιματισμού – θέρμανσης, κ.α.

Οι προτάσεις των μελετητών προσαρμόζονται πλήρως στις ανάγκες του ιδιοκτήτη, χρησιμοποιούν σύγχρονα κατασκευαστικά υλικά, ενώ στοχεύουν στην μέγιστη δυνατή εξοικονόμησης ενέργειας.